Om mig

 

Præsentation

 

Jeg er 56 år og uddannet sygeplejerske og mor til 2 dejlige, nu voksne børn. Jeg bor i Uvelse by (Hillerød syd) og har altid været aktiv i lokalsamfundet og den samfundsmæssige debat. Jeg har været medlem af Hillerød Byråd i 12 år og Regionrådsmedlem i af Region Hovedstaden i 4 år. I Hillerød kommune er jeg i denne valgperiode formand for Børne-og unge udvalget, medlem af Social-og sundhedsudvalget og af Seniorudvalget. Som regionrådsmedlem er jeg bl.a medlem af den politiske følgegruppe på Nyt Nordsjællands Hospital, medlem af Psykiatriudvalget og ordfører på psykiatrimrådet for Socialdemokraterne, medlem af samarbejdsudvalget med speciallægerne, sidder i Udvalget for sammenhængende patientforløb og er suppleant i Løn- og Taksationsnævnet i Danske regioner. Jeg har også siddet i Sundhedsudvalget, Kræftudvalget og i Etisk kommité B.

 

Både som privatperson og politiker brænder jeg for, at gøre en positiv forskel for mennesker med psykisk og fysisk sygdom. Jeg har rejst meget, både som privatperson og som sygeplejerske, og set hvad ulighed i sundhed kan afstedkomme. Den udvikling ønsker jeg ikke at bidrage til. Derfor kæmper jeg i Danmark for, at fastholde en stærk offentig sundhedssektor med lige og fri adgang for alle til hurtig behandling. Jeg ønsker ikke alene på sundhedsområdet, men også uddannelsesområdet, som også giver gode forudsætninger for en bedre sundhed, at skabe de bedste betingelser for, at alle børn og voksne kan få et meningsfuldt og sammenhængende hverdagsliv.Vi skal vi have alle med.Både de syge og de udsatte, men også dem som af andre sundhedsmæssige årsager ikke har kræfter til selv, at markere sig i den offentlige debat.

 

Som sygeplejerske har jeg 32 års erfaring indenfor sundhedsvæsnet. Jeg har i mange år arbejdet som henholdsvis specialsygeplejerske, som leder på forskellige ledelsesniveauer i sundhedsvæsnet og som sygeplejelærer.(uddannelse, og efteruddannelse, af personale indenfor psykiatrien, specialområdet, sygehusvæsnet og den kommunale hjemmepleje). Jeg er derfor rigtig godt bekendt med det danske sundhedsvæsen og uddannelsesvæssen, både politisk og praktisk.

 

I øjeblikket arbejder jeg som hjemmesygeplejerske, medens jeg læser en Master i Uddannelse og læring på RUC (Roskilde Universitets Center).

 

I min fritid er jeg meget glad for kreative sysler. Jeg slapper meget af med at male billeder, læse og kokkerere, hvis jeg da ikke vælger at tage ud og fiske, som også har min store interesse. Desuden kan jeg både male og slå et søm i væggen uden, at den vælter.

 

Du kan høre mere om mennesket bag politikeren og mit arbejde i politik via dette link til en radioudsendelse i august 2017 Tryg her

 

Mit værdigrundlag

 

 

 

Som socialdemokrat vil værdigrundlaget for mine forslag og beslutninger altid være udsprunget af et ønske om, at fremme et samfund, hvor mennesker hører sammen og tager ansvar for hinanden. Jeg hylder princippet om, at den enkelte har et medansvar for eget liv, men også, at fællesskabet har et særligt ansvar for, at understøtte de svageste i denne opgave. Vi skal alle yde vores bedste, vise hensyn og bidrage til at tage hånd om hinanden.

 

Det betyder, at der i alle prioriteringer ligger et ønske om at skabes et velfærdssamfund, hvor borgerne gives lige muligheder uanset status, alder, helbred eller herkomst. Vi skal ikke administreres, men understøttes i at leve det liv vi gerne vil. Et land hvor alle borgere, virksomheder og medarbejdere har ret til, pligt til,og mulighed for, at bidrage til, at samfundet udvikles, så alle borgere føler sig trygge, respekteret, inkluderet .