Kommunevalg 2017

 

Livet skal hænge sammen for alle

 

Det skal være godt og trygt at bo i Hillerød kommune. Derfor skal vi sikre, at der fortsat er gode daginstitutioner, skoler og uddannelsestilbud, så vores børn får en tryg opvækst og de bedste forudsætninger for et godt liv. Når vi bliver ældre skal et aktivt seniorliv og en værdig pleje og omsorg bidrage til at sikre livskvalitet og tryghed. Hillerød er en vækstkommune og det potentiale der ligger i det skal udnyttes.Det betyder gode jobmuligheder for alle, men også en travl hverdag for mange. Derfor skal vi sammen indtænke ny teknologi og smartere måder at gøre tingene på, så vi oplever bedre sammenhæng i hverdag og arbejdsliv. Vi skal udvikle velfærden, ikke kun for de få, men for alle - ikke mindst for de mest sårbare i vores kommune. Hillerød, skal fortsat være en kommune, som har et rigt forenings- og kulturliv og hvor vi udvikler os bæredygtigt, uanset om det handler om udvikling af kommunen, vores miljø, eller forholdet til hinanden.

 

Ud over ovenstående er mine mærkesager ved kommunevalge:

 

Gode sygdomsforløb med trygge udskrivelser

I vores kommune skal mennesket prioriteres før systemet, uanset om man er psykisk, eller fysisk syg. Vi skal finde gode løsninger sammen og tage ansvar for og med hinanden, også når det gælder sundhed og den sociale indsats. Vi skal fortsat forebygge at sygdom opstår. Bliver vi syge, og indlagt, er det vigtigt, at kommunen i et tæt samarbejde med regionen får lagt en ordentlig plan, så vi sikres en god udskrivelse med den rette opfølgning. Det er vigtigt, at den enkelte oplever tryghed i hele forløbet og får den rette hjælp, så de hurtigt kan vende tilbage til hverdagslivet og evt. arbejde. Her er det vigtigt, naturligvis med borgerens accept, at også de pårørende inddrages og støttes i det omfang det er muligt. De pårørende udgør nemlig for mange et vigtigt netværk og kan ofte bidrage med viden og støtte, så genindlæggelse forebygges..

 

Et styrket samarbejde på tværs af region og kommune

Jeg vil fortsat arbejde for at styrke et tæt samarbejde, på tværs af region og kommune, så borgerne oplever trygge udskrivelser. Den enkelte borger, og dennes pårørende, skal opleve velforberedte udskrivelser, med den rette kommunale opfølgning,uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom.

 

Alle skal have del i den kommunale velfærd.

Jeg vil arbejde for, at alle sikres de bedst mulige livsbetingelser og en retfærdig andel af vores velfærd. Vi har et særligt ansvar for at betænke de mest sårbare i vores kommune, som ikke har kræfter til, at markere sig i den offentlige debat. Det ansvar vil jeg gerne være garant for.

 

Børn og unge skal sikres tryg opvækst og udvikling

Vores børn og unge fortjener gode daginstitutioner, skoler og uddannelsestilbud. De skal have det bedst mulige fundament for et godt voksenliv. Dygtige lærere og pædagoger skal understøtte en attraktiv og tryg skoledag, hvor den enkelte får mulighed for at udvikle og udfolde sine talenter.